Petitie Don’t paint it Green

De EU heeft een plan opgesteld om aardgas en kernenergie op te nemen in de definitie van ecologisch duurzame investeringen.

Wij eisen dat kernenergie en gasbronnen worden verwijderd uit de EU-Taxonomie voor Duurzame Investeringen. Doe met ons mee om hun greenwashing te stoppen

In de Taxonomie promootte de Europese Commissie het labelen van gas en kernenergie als overgang energiebronnen ter vervanging van meer vervuilende kolencentrales. De algemene doelstelling van het voorstel is om particuliere financiering aan te trekken voor de zogenaamde groene ambities van de EU, die erop gericht zijn de uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verminderen en ons tegen 2050 naar klimaatneutraliteit te leiden. De groene transitie is een onderneming die op ongeveer 520 miljard euro per jaar wordt geschat en gebaseerd zou zijn op een aanpak van duurzame ontwikkeling. Maar, processen om ecologische duurzaamheid te bereiken zijn in handen van oligarchen en, over het algemeen, in handen van hetzelfde kapitalistische systeem dat de milieucrisis veroorzaakte.

Er moet diep worden nagedacht over de risico’s die aan deze nucleaire energiebron verbonden zijn. In meer dan 60 jaar kernenergie werd er geen enkele brandstofsoort verwijderd, terwijl bestaande kerncentrales aanpassingen en veiligheids-upgrades nodig hadden om te blijven werken. Aan de andere kant zullen gascentrales er gewoon toe leiden dat CO2-uitstotende energiecentrales groen worden verklaard, waardoor de facto een van de fossiele brandstoffen als groen wordt bestempeld. Het is duidelijk belachelijk in te denken, een  40-jarige investering in dergelijke energiebronnen te doen.

Vanuit een politiek perspectief is de Franse president Emmanuel Macron bijzonder actief in het verdedigen van kernenergie, terwijl de Duitse kanselier Olaf Scholz heeft beweerd flexibeler te zijn met betrekking tot gas, wat bewijst hoe de economische motor van de EU nog steeds elke plausibele poging tot een gemeenschappelijke standaard voor een groene transitie frustreert. In Brussel legt het politieke debat over het ontwerp een scheur bloot in het Europees Parlement. De wijdverbreide consternatie vertaalt zich echter niet direct in cijfers. De politieke deal komt in het gedrang, maar wij bieden het alternatief.

De Green New Deal voor Europa van DiEM25 doet een alternatief voorstel voor wat een dergelijke taxonomie zou inhouden:

  • het identificeren van milieu vernietigende activiteiten (gezien door een spectrum van ‘groenheid / bruinheid’ in plaats van een binair ‘goed / slecht’ model) en ervoor zorgend, dat bedrijven die ermee bezig zijn, direct gevolgen voor hun financiën ondervinden.
  • Een meer holistische  blik op de klimaat- en milieu impact van bedrijfsactiviteiten; zonder bedrijven te bevoordelen die misschien bijdragen aan de groene transitie, maar die verder ook bezig zijn met aantasting van het milieu.

Het bovenstaande zal ervoor zorgen dat de risico’s en externaliteiten van investeringen in niet-hernieuwbare energiebronnen nauwkeuriger worden verantwoord, wat ook de nauwkeurige lange termijn prijsstelling van fossiele brandstof activa kan ondersteunen – waardoor hun marktwaarde drastisch wordt verlaagd en de weg wordt vrijgemaakt voor de ordelijke liquidatie van fossiele brandstofbedrijven.

De nieuwe Taxonomie van de Europese Commissie is zowel een politieke als technische stap terug. De nieuwe versie van de Sustainable Finance Taxonomy sluit aan bij processen van greenwashing, die erop gericht zijn oligarchen en multinationals te  bevoordelen. Het is duidelijk dat het afwijzen van fossiele bronnen niet in het vereiste tempo verloopt. Gezien het controversiële karakter van de huidige politieke wil en richting, is het van essentieel belang, zich krachtig te verzetten tegen dergelijke processen van greenwashing en binnen de institutionele organisaties van de EU, de besluitvormingsmechanismen om te keren.

Hoe? We moeten ervoor zorgen dat de werkelijke kosten van de veroorzaking van milieuschade worden geïnternaliseerd en de winstgevendheid van bedrijven gaan beïnvloeden. Geen enkele stimulans of signaal zal bedrijven ervan weerhouden de atmosfeer te vervuilen!

We mogen ons niet laten beroven van een echte groene transitie! Kernenergie en gas energie zijn niet groen en dat kunnen ze ook niet zijn.

We hebben genoeg tijd en middelen verspild. We moeten het veel, veel beter doen dan dit. Nu.

Jij kunt stemmen. Zet geen spijker in de doodskist van planeet Aarde. Verf het niet Groen!