Έκκληση Don’t Paint it Green

Η ΕΕ έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για να συμπεριλάβει το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια στον κατάλογο των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων.

Απαιτούμε την αφαίρεση της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου από την Ταξινομία της ΕΕ για τις Βιώσιμες Επενδύσεις. Έλα να σταματήσουμε αυτό το ‘περιβαλλοντικό ξέπλυμα’ μαζί.

Στην Ταξινομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε τον χαρακτηρισμό του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας ως μεταβατικών πηγών ενέργειας για την αντικατάσταση των πιο ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα. Ο γενικός στόχος της πρότασης είναι να προσελκύσει ιδιωτική χρηματοδότηση προς τις λεγόμενες πράσινες φιλοδοξίες της ΕΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030, με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η πράσινη μετάβαση είναι ένας κλάδος της οικονομίας που αποτιμάται σε περίπου 520 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και υποτίθεται ότι βασίζεται σε μια προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, οι διαδικασίες που οδηγούν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα βρίσκονται στα χέρια ολιγαρχών και, γενικά, του ίδιου καπιταλιστικού συστήματος που προκάλεσε την περιβαλλοντική κρίση.

Απαιτείται βαθύς προβληματισμός σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με αυτή την πηγή ενέργειας. Στα περισσότερα από 60 χρόνια αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας, ούτε ένα στοιχείο καυσίμου δεν απορρίφθηκε, ενώ οι υφιστάμενοι πυρηνικοί σταθμοί θα χρειαστούν τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις ασφαλείας για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Από την άλλη πλευρά, τα εργοστάσια φυσικού αερίου θα επιτρέψουν απλώς στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπουν CO2 να χαρακτηριστούν πράσινοι, κάνοντας ένα ορυκτό καύσιμο να χαρακτηρίζεται de facto πράσινο. Προφανώς, είναι γελοίο να σχεδιάζει κανείς μια επένδυση σε βάθος 40 ετών σε τέτοιες πηγές ενέργειας.

Από πολιτική άποψη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίζεται ιδιαίτερα ενεργά την πυρηνική ενέργεια, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς υποστήριξε ότι είναι πιο ευέλικτος όσον αφορά το φυσικό αέριο, αποδεικνύοντας πώς η οικονομική ατμομηχανή της ΕΕ εξακολουθεί να εμποδίζει κάθε αξιόπιστη προσπάθεια για ένα κοινό πρότυπο για την πράσινη μετάβαση. Στις Βρυξέλλες, η πολιτική συζήτηση για το σχέδιο αποκαλύπτει μια διαίρεση στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η διάχυτη ανησυχία δεν αποτυπώνεται άμεσα στους αριθμούς. Η πολιτική συμφωνία είναι συμβιβασμένη, αλλά εμείς προσφέρουμε την εναλλακτική λύση.

Η Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη του DiEM25 διατυπώνει μια εναλλακτική πρόταση για το τι θα συνεπαγόταν μια τέτοια ταξινομία:

  • προσδιορισμός των περιβαλλοντικά καταστροφικών δραστηριοτήτων (χρησιμοποιώντας μια κλίμακα, από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μέχρι τις πιο επιζήμιες, και όχι ένα δυαδικό μοντέλο “καλού/κακού”) και διασφάλιση ότι οι εταιρείες που επιδίδονται σε αυτές αντιμετωπίζουν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις.
  • πιο ολιστική εξέταση των κλιματικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να μην ευνοούνται εταιρείες που, ναι μεν συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση, αλλά κατά τα άλλα προκαλούν περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Τα παραπάνω θα διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι και οι εξωτερικότητες των επενδύσεων σε μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα σταθμίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, κάτι που μπορεί επίσης να συμβάλει στην ορθή μακροπρόθεσμη τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα – μειώνοντας δραστικά την αγοραία αξία τους και ανοίγοντας το δρόμο για την ομαλή εξάλειψη των εταιρειών ορυκτών καυσίμων.

Η νέα Ταξινομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι βήμα πολιτικής και τεχνικής οπισθοδρόμησης. Η νέα έκδοση της Ταξινομίας για τη Βιώσιμη Χρηματοοικονομία ευθυγραμμίζεται με τις διαδικασίες ‘πράσινου ξεπλύματος’, που έχουν ως στόχο να επωφεληθούν οι ολιγάρχες και οι πολυεθνικές εταιρείες. Είναι σαφές ότι η απόρριψη των ορυκτών πηγών δεν προχωρά με τον ρυθμό που χρειάζεται. Λαμβάνοντας υπόψη τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της τρέχουσας πολιτικής βούλησης και κατεύθυνσης, είναι απαραίτητο να αντιταχθούμε σθεναρά σε τέτοιες διαδικασίες «πράσινου ξεπλύματος» και να αντιστρέψουμε τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Πώς; Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το πραγματικό κόστος της περιβαλλοντικής βλάβης ενσωματώνεται και αρχίζει να επηρεάζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Κανένα κίνητρο ή σήμανση δεν πρόκειται να σταματήσει τις εταιρείες από το να ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα!

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μας στερήσουν μια πραγματική πράσινη μετάβαση! Η πυρηνική ενέργεια και η ενέργεια από φυσικό αέριο δεν είναι πράσινες και δεν μπορούν να είναι.

Έχουμε ήδη σπαταλήσει αρκετό χρόνο και πόρους. Πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ, πολύ καλύτερο από αυτό που συμβαίνει. Τώρα.

Έχετε ψήφο. Μη βάλετε άλλο ένα καρφί στο φέρετρο του Πλανήτη Γη. Μην τον βάφετε πράσινο, κάντε τον πράσινο